360° undersøgelse

360° undersøgelsen for jobcentre, er særligt  velegnet som første skridt i afklaring af begavelsesmæssige og psykiatriske ressourcer og barrierer i forhold til uddannelse og/eller jobafklaring.

 

Undersøgelsen indeholder:

♦ Afdækning af begavelse

♦ Afdækning af indlæringsevne

♦ Afdækning af specifikke kognitive vanskeligheder

♦ Screening for psykiatrisk lidelse

♦ Afdækning af eventuelt misbrug

 

Rapporten munder ud i konkrete anbefalinger i forhold til:

♦ Eventuel videre behandling

♦ Anbefalinger i forhold til relevant uddannelse

♦ Anbefalinger i forhold til relevant beskæftigelse

♦ Beskrivelse af støtte- og skånebehov

 

For yderligere information, download: Afklaringsbrochure for jobcentre på siden materialer ved at trykke her.