Jobcenter og kommune

En række af borgerne som henvender sig i jobcentret har vanskeligheder med at gennemføre ordinære uddannelsesforløb og fastholde ordinær beskæftigelse. Som første skridt på vej imod en afklaring anbefales en 360° undersøgelse som munder ud i en fyldig rapport med angivelse af psykiatriske og kognitive barrierer. Rapporten indeholder konkrete forslag til den videre sagsbehandling.

 

360° undersøgelse

Neuropsykologisk undersøgelse

Neuropsykolgisk supervision

Samtaleforløb med borgere i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb

Psykoeduaktion ved ADHD og Aspergers syndrom / autisme

Hotline for sagsbehandlere

Kontakt klinikken ved specielle ønsker