Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Jobcenter og kommune

En række af borgerne som henvender sig i jobcentret har vanskeligheder med at gennemføre ordinære uddannelsesforløb og fastholde ordinær beskæftigelse. Som første skridt på vej imod en afklaring anbefales en 360° undersøgelse som munder ud i en fyldig rapport med angivelse af psykiatriske og kognitive barrierer. Rapporten indeholder konkrete forslag til den videre sagsbehandling.

360° undersøgelse

Neuropsykologisk undersøgelse

Neuropsykolgisk supervision

Samtaleforløb med borgere i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb

Psykoeduaktion ved ADHD og Aspergers syndrom / autisme

Hotline for sagsbehandlere

Kontakt klinikken ved specielle ønsker