Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Neuropsykiatrisk undersøgelse

Den Neuropsykiatriske undersøgelse afdækker specifikke kognitive vanskeligheder og afdækker psykiatrisk lidelse. Undersøgelsen er en komplet afklaring af samtlige mentale/psykiske barrierer, svarende til at du får en neuropsykologisk undersøgelse og en psykiatrisk erklæring i en samlet rapport. Der udarbejdes en rapport der består af fuld psykiatrisk udredning og en beskrivelse af specifikke kognitive vanskeligheder med:

♦ Koncentration

♦ Arbejdshukommelse

♦ Opmærksomhed

♦ Eksekutiv funktion

♦ Psykomotorisk tempo

♦ Spændvidde

♦ Indlæring og hukommelse

♦ Visuel funktion

♦ Abstraktion og problemløsning

Rapporten indeholder anbefalinger mht. det videre forløb i forhold til forsørgelse, job, uddannelse og støttebehov. Der indgår netværksmøde med overlevering af resultater og anbefalinger