Neuropsykologisk undersøgelse

Den neuropsykologiske undersøgelse afdækker eventuelle specifikke kognitive vanskeligheder. Den neuropsykologiske undersøgelse er især relevant ved afklaring af borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

 

Der udarbejdes  en neuropsykologisk rapport med angivelse af generel begavelse / IQ, eksekutiv funktion, samt beskrivelse af specifikke kognitive vanskeligheder med:

 

♦ Koncentration

♦ Arbejdshukommelse

♦ Opmærksomhed

♦ Eksekutiv funktion

♦ Psykomotorisk tempo

♦ Spændvidde

♦ Indlæring og hukommelse

♦ Visuel funktion

♦ Abstraktion og problemløsning

 

Rapporten indeholder endvidere anbefalinger mht. det videre forløb i forhold til forsørgelse, job, uddannelse og støttebehov. Der indgår netværksmøde med overlevering af resultater og anbefalinger