Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Psykoedukation for borgere med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse

En forudsætning for at kunne håndtere et liv med funktionsnedsættelse som følge af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse er viden om egen lidelse.

De psykoedukative forløb tilbydes både individuelt og til grupper. Det anbefales, at sagsbehandler i samarbejde med klinikken tilrettelægger forløbet som gruppeforløb, da gruppen har stor postivt effekt. Kurset kan afholdes i lokalder i jobcentret.

Psykoedukation for unge og voksne med ADHD

Rammen: 5 x 2 timers powerpointstøttet oplæg med god plads til fælles reflektion.

Formål: At give klienterne forståelse for ADHD-lidelsen, så de bliver bedre i stand til at håndtere egne vanskeligheder fremover, og de bliver i stand til at fortælle andre om de særlige behov klienterne har som følge af lidelsen. Mange (især unge) med ADHD ønsker ikke at tage medicin, på trods af, at medicinen har god effekt og bivirkningerne er beskedne. Det er min erfaring, at det psykoedukative forløb munder ud i, at modstanden mod medicin reduceres, så mange er klar til at prøve medicin efter kurset.

Indhold:

♦ Hvad betyder forkortelserne

♦ Diagnosekriterier for børn

♦ Nye kriterier for voksne?

♦ Hvor mange fortsætter med lidelsen ind i voksenalder

♦ Årsager

♦ Hjernens opbygning og funktioner

♦ Kan det ses i hjernen?

♦ Medicin 1

♦ Sygdomsudvikling fra barn til voksen

♦ Kernesymptomerne hos voksne

♦ Andre lidelser

♦ Kvinder

♦ Socialt

♦ At blive forældre

♦ Job

♦ Styrker der letter livet

♦ Psykoterapi

♦ Medicin 2

Psykoedukation for unge og voksne med Autismespektrumforstyrrelse

Rammen: 2 x 2 timers powerpointstøttet foredrag.

Formål: At give klienterne forståelse for lidelsen, så de bliver bedre i stand til at håndtere egne vanskeligheder fremover, og de bliver i stand til at fortælle andre om de særlige behov klienterne har som følge af lidelsen.

Indhold:

♦ Historie

♦ Autisme og Asperger diagnoser

♦ Komorbiditet

♦ Forekomst og årsager

♦ Hjernens opbygning

♦ Forandringer i hjernen ved ASF

♦ Eksekutivfunktioner

♦ ASF = anderledes informationsbearbejdning

♦ Checkliste for en person med AS

♦ Hvad kan der gøres

♦ Model for kognitiv terapi