Samtaler med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse

Autismespektrumforsyrrelse (ASF) er en kronisk lidelse som bl.a. giver vanskeligheder med socialt samvær/social forståelse, håndtering af nye ting / forandringer, kommunikation og sensitivitet. Dette medfører, at mange af de dagligdags opgaver som andre børn og unge bare klarer automatisk, er en belastning for barnet med ASF. Ofte er der vanskeligheder i skolen, og der kan være vanskeligheder i forhold til livet i familien. Disse vanskeligheder kan medføre dårligt selvværd, stress, angst og depression.

 

Samtalerne tilpasses den enkeltes behov og færdigheder. Samtalerne kører i to spor, et problemløsende spor og et kognitivt spor.

 

Den problemløsende del indeholder træning i konkrete strategier til at håndtere et liv med ASF i skolen, i uddannelsessystemet, hjemme og med kammerater.

 

Den kognitive del indeholder træning i at arbejde med tænkningen, for at forebygge at de vanskeligheder det medfører at have ASF, udvikler sig til lavt selvværd, angst og depression. Endvidere arbejdes med at udvikle adfærdsmønstre som understøtter positiv tænking og positive oplevelser med andre.