Kognitiv psykolog og Neuropsykolog:

Kognitiv psykolog i Herlev med mange års erfaring med kognitiv terapi / kognitiv behandling af angst, depression, stress, søvnproblemer og dårligt selvværd mm. Har du behov for hjælp til at klare din uddannelse, fastholde dit arbejde eller til at kunne klare dagligdagen, er du kommet til den rette psykolog.

   Jeg har særlig viden om ADHD, autisme og aspergers syndrom, og tilbyder psykoedukation, pædagogisk vejledning og samtaler med børn og forældre, unge og voksne med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse.

   Udover at tilbyde kognitiv terapi, er jeg specialiseret i neuropsykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne, samt neuropsykologisk rådgivning ved hjerneskade, parkinsons sygdom, cerebral parese og andre hjernesygdomme.

Specialer:

Kognitiv behandling af psykiske vanskeligheder

Børn, unge og voksne med ADHD

Børn, unge og voksne med Aspergers syndrom og autisme

Behandling af søvnproblemer

Vejledning og støtte af unge under uddannelse 

Senhjerneskade, hjernerystelse og piskesmæld 

Parkinsons sygdom 

Cerebral Parese / spastisk lammelse

Rådgivning til forældre med børn med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelse 

Samtaleforløb til adoptivforældre og adopterede 

Eksamensangst, opgaveskrivning og studieteknik

Afklaring for jobcentre

Udredning af komplekse sager