Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Forældre og børn

Har man et barn med særlige behov som følge af ADHD eller autisme / aspergers syndrom, eller et barn der er sårbart som følge af fx adoption, kan det give en række problemer og konflikter i hverdagen. Jeg tilbyder både individuelle og fælles samtaler med fokus på at få hverdagen til at fungere bedre. Der ses ofte betydelig bedring allerede efter 1-2 samtaler og indførsel af nogle få simple og konkrete forandringer i hjemmet. Samtalerne foregår som et ligeværdigt samarbejde med fokus på at alle i familien skal få det bedre.

Rådgivning af forældre til børn med ADHD

Rådgivning af forældre til børn med autisme

Forældresamtaler efter adoption

Samtaler med børn og unge med ADHD

Samtaler med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse

Samtaler med adopterede børn og unge