Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Rådgivning og vejledning af forældre til børn med aspergers og autisme

Børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF) har svært ved det sociale samvær som andre finder naturligt og givende. Der kan være kommunikative vanskeligheder og vanskeligheder med temperament. Barnet kan have særlige interesser eller have særlig sensitivitet overfor mad, lys, lyde eller tekstiler. Ofte har barnet behov for “alenetid” for at restituere, idet mange mennesker med ASF lever med konstant overbelstning af hjernen. Det kan være en belastning for parforholdet og familien at have et barn med særlige behov.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i jeres behov. På baggrund af et grundigt kendskab til de vanskeligheder ASF hos børn medfører, tilrettelægger vi sammen nogle gode rutiner i familien, så belastningerne mindskes og alle i familien trives bedst muligt.