Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Børnepsykolog og Privat PPR

Børn gør det godt hvis de kan….

Alle børn har ret til at trives og være glade, men nogle børn har behov for ekstra hjælp. Der er desværre børn der ikke trives. Det kan være hjemme, med venner eller i skolen. Er det tilfældet er der god grund til at få lavet en grundig afdækning af, hvad det er dit barn kæmper med. Jo hurtigere jo bedre.

En del forældre oplever at det kommunale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – også kendt som PPR -arbejder langsomt. En børnepsykologisk undersøgelse hos mig er færdig på ca. 2 måneder. Det betyder at dit barn hurtigt kan få et bedre liv, og en dårlig udvikling kan vendes.

En børnepsykologisk undersøgelse er en komplet afdækning af dit barns eventuelle vanskeligheder. Der udarbejdes en rapport med konkrete vejledninger i hvad du kan gøre og hvad skolen eller andre kan gøre fremover. En børnepsykologisk undersøgelse består af:

  • Forældresamtaler
  • Børnesamtaler
  • Indhentning af information fra skole og pædagoger
  • Kognitiv undersøgelse
  • Rapport med konkrete anbefalinger
  • Mundtlig tilbagemelding til forældre og eventuelt til skole eller institution