Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

360° undersøgelse

360° undersøgelsen for jobcentre er særligt velegnet som første skridt i afklaring af begavelsesmæssige og psykiatriske ressourcer og barrierer i forhold til uddannelse og/eller jobafklaring. Undersøgelsen er velegnet til unge der står overfor at skulle vælge uddannelse, eller til borgere som har haft kortere tilknytning til Jobcentret. Der indgår fælles tilbagemeldingsmøde.

Undersøgelsen indeholder:

♦ Afdækning af generel begavelse

♦ Afdækning af eksekutiv funktion

♦ Udredning for psykiatrisk lidelse (svarende til psykiatrisk speciallægeerklæring)

♦ Afdækning af eventuelt misbrug

Rapporten munder ud i konkrete anbefalinger i forhold til:

♦ Eventuel videre behandling

♦ Anbefalinger i forhold til relevant uddannelse

♦ Anbefalinger i forhold til relevant beskæftigelse

♦ Beskrivelse af støtte- og skånebehov

For yderligere information, download: Afklaringsbrochure for jobcentre på siden materialer ved at trykke her.