Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Terapi for adopterede

Samtaler med adopterede, og personer vokset op i plejefamilie eller på institution.

At være adopteret eller vokset op adskilt fra sine biologiske forældre, kan for nogle medføre grundlæggende spørgsmål til hvem man er og hvor man egentligt hører til. Mange har tanker om, hvorfor de biologiske forældre gav én væk. I perioder hvor man oplever at livet ikke rigtigt fungerer, kan tankerne om hvem man er og hvor man hører til blive forstærket, fordi man søger efter svar. Nogle vælger at søge efter deres biologiske forældre i søgen på svar, men det viser sig desværre hyppigt at det ikke er løsningen.

Samtalerne tager udgangspunkt i det tanker du har om dig selv. Grundlaget for at leve et godt liv, er at acceptere de ting der er sket i fortiden, og komme til den erkendelse, at det at dine biologiske forældre ikke kunne varetage forældreansvaret, ikke er udtryk for mangler ved dig som person. Vi arbejder på at få undersøge om tankerne om hvem du er og hvor du kommer fra, har negativ indflydelse på hvordan du har det i konkrete situationer. Det kan være i situationer hvor du er sammen med andre og oplever at selvværdet ikke er som det burde være, eller at du tænker at du er anderledes. Sådanne oplevelser og tanker kan medfører tristhed og en følelse af at være alene. Ofte er det sådan, at disse tanker og oplevelser er noget du vedligeholder selv, ved at selvkritiske tanker dukker op. Tankerne kan fx omhandle temaer som ”jeg er ikke ok”. De selvkritiske tanker, udspringer af fornemmelser og forestillinger som er grundlagt i barndommen om fx det at være anderledes end kammeraterne. Når vi sammen ser på tankerne her mange år efter, og du er blevet voksen, viser det sig, at tankerne ikke helt er i overensstemmelse med virkeligheden.

I samtalerne arbejder derfor med, for det første, at acceptere livets vilkår og placere årsagen til, at du er vokset op adskilt fra dine biologiske forældre det rigtige sted, nemlig hos dine biologiske forældre og ikke hos dig. Et lille barn kan ikke være ansvarligt for de voksnes handlinger. Derefter arbejder vi med at undersøge hvordan det at være vokset op adskilt fra sine biologiske forældre, påvirker dig i det liv du lever her og nu. Vi arbejder sammen på at formulere nye tanker om dig selv, som er mere realistiske end de forestillinger der er grundlagt i barndommen.