Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Eksamensangst, opgaveskrivning og studieteknik

Det er naturligt at opleve at være anspændt og nervøs ved eksamen, men for nogle er nervøsiteten så voldsom, at det bliver til en angst som blokerer for tankerne, så man ikke kan huske hvad man har læst. Eksamensangsten kan medføre søvnbesvær, stress og fysiske angstsymptomer som fx rystelser, trykken for brystet, kvalme og svimmelhed, tissetrang og svedeture. Ofte er angsten ledsaget af negative tanker, selvbebrejdelser og manglende tro på at man nogensinde kommer igennem uddannelsen.

Eksamensangst rammer hyppigt nye studerende. For mange er det belastende at skulle omstille sig fra grundskolens og ungdomsuddannelsernes måde at lære på, til måden man skal være studerende på ved de videregående uddannelser. Det at være studerende på en videregående uddannelse, er en læreproces i sig selv.

Har du eller andre meget høje krav til sine præstationer, er det ofte medvirkende til at forstærke angsten. Har du nogle vanskeligheder i livet at slås med udover det rent studierelaterede, kan det også medvirke til at øge eksamensangsten.

Hjælp til eksamensangst

Behandlingen af eksamensangst retter sig imod alle de faktorer, der kan forandres for at lette angsten, og du kan præstere dit bedste ved eksamen og gennemføre din uddannelse. Effektiv behandling af eksamensangst handler først og fremmest om, at ændre fundamentet. Det betyder at du skal lære den rigtige studieteknik og lære den rigtige skriveproces, som giver netop dig det bedste udbytte. Det er her fundamentet for at komme igennem et studie på en god måde skabes. Da det handler om at lære nogle nye måder at studere på, skal du være indstillet på at det tager tid at bygge fundamentet. Søg derfor hjælp så tidligt som muligt. Det giver dig tid til at lære studieteknik og opgaveskrivning uden unødigt tidspres. Alt for mange henvender sig desværre først, når eksamen står umiddelbart for døren, og man er på sammenbruddets rand.