Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Hjerneskade

Hjerneskade kan skyldes blodpropper, blødninger eller slag mod hoved eller nakke. At blive udsat for en hjerneskade medfører krise og sorg over tabte evner og muligheder for både den ramte og for de pårørende.

Det typiske forløb efter en hjerneskade er, at der sker en naturlig bedring af de mentale funktioner indtil ca. 1½ år efter skaden.

I behandlingssystemet er der stor fokus på genoptræning af de fysiske følger af hjerneskade som fx lammelser, men for langt de fleste er det de psykiske følger af hjerneskaden som er de mest belastende. Mange oplever at man ikke helt kan det samme som før hjerneskaden. Trætheden (såkaldt hjerneskadetræthed) er for de fleste en livslang belastning efter en hjerneskade. Mange oplever at blive ramt af en depression.

Klinisk neuropsykologi

Den neuropsykologiske behandling efter hjerneskade retter sig ikke mod egentlig genoptræning af de mentale evner, da forskningen viser, at det ikke giver varig effekt at genoptræne de mentale evner man har mistet ved hjerneskaden udover det første år. Derimod er der god effekt af, at lære at leve med følgerne af hjerneskade. Opgaven efter en hjerneskade er derfor at lære at leve et godt liv på nye forudsætninger. Erfaringerne er, at det kan lykkes for hovedparten, at opnå en god livskvalitet efter en hjerneskade.

Behandlingen retter sig imod at støtte dig i den krise det er at have fået en hjerneskade. Vi arbejder sammen på at lære at leve et godt liv efter hjerneskaden, hvor du lærer at tage hensyn til dig selv. Vi træner sammen, hvordan du kan håndtere hjerneskadetrætheden bedst muligt, så du har energi til hele dagen og hele ugen. Vi afdækker de mentale vanskeligheder du har, og indfører redskaber som kan støtte fx hukommelse og overblik.

Mange med hjerneskade overbelastes af, at være sammen med andre mennesker. Vi udarbejder sammen nogle strategier og forklaringer du kan bruge, så andre accepterer at du ikke kan så meget mere, og du kan få mulighed for at trække dig tilbage fra socialt samvær på en måde, som er socialt acceptabel.