Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Kognitiv psykologisk behandling af depression

Depression er en hyppigt forekommende folkesygdom, som rammer 7-12% af alle mænd og 15-25% af alle kvinder. Depression føles som om batterierne er brugt op. Alting fungerer langsommere, og man orker ikke dagligdags gøremål. Det er svært at føle glæde ved noget som helst, og det er umuligt at forstille sig at det nogen sinde skal blive bedre. Nogle bliver irritable og aggressive overfor de nærmeste. Ofte vågner man tidligere end man plejer, og man kan have mange drømme. Det er som om tristheden er værst om morgenen, men aftager i løbet af dagen. Mange med depression oplever at det er svært at koncentrere sig og huske.

Kognitiv psykologisk terapi

Depression kan behandles med medicin eller med kognitiv terapi. Det har vist sig at medicinen ikke har så god effekt på depression, som man hidtil har antaget, og at mange som får medicin oplever vanskeligheder med at komme ud af medicinen igen. Endvidere kan medicinen have bivirkninger. Kognitiv terapi har ikke uønskede bivirkninger, og effekten af kognitiv terapi varer ved, selv efter terapiforløbet er afsluttet. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i de situationer hvor du –her og nu- oplever negative tanker og følelser. I terapien arbejder vi med at ændre negative og selvbebrejdende tanker, og der arbejdes på at indføre aktiviteter som sætter gang i kroppens egen medicinalfabrik. De fleste oplever bedring allerede efter 2-3 samtaler, men der skal ofte 8-12 samtaler til for at effekten varer ved.