Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Lavt selvværd

Lavt selvværd og følger efter mobning. Lavt selvværd er en betegnelse for den holdning man har til sig selv som person. Ordet selv-værd er en vurdering af ens egen værdi som menneske. Mange mennesker med lavt selvværd har negative tanker som fx:

 • Jeg er ikke ok
 • Jeg er forkert
 • Jeg kan sagtens undværes
 • Jeg er en belastning for andre
 • Jeg er ikke værdig til at modtage interesse fra andre
 • Lavt selvværd udvikles ofte i opvæksten, men kan også være en følge af mobning, social isolation eller negative oplevelser som voksen. Som barn opfatter man andre menneskers adfærd som udtryk for egenskaber ved sig selv. Har man en alkoholiseret eller voldelig forældre, bebrejder mange børn sig selv for, at være skyld i forælderens adfærd og svigt, og tænker at ”Der er noget galt med mig”. Man kan på en måde sige, at man opfatter andre mennesker som et objektivt spejl, der viser en, hvordan man er som person. Hvis man fx oplever en voldsom skilsmisse, hvor man mister kontakten til den ene forældre, vil nogle børn tolke dette som: ”Min far bryder sig ikke om mig, jeg er ikke ok”. Barnet finder årsagen til farens handlinger i egenskaber ved sig selv, selvom farens handlinger kan have helt andre årsager. Lavt selvværd kan også opstå ved mobning. Hvis man er så uheldig at vokse op med mennesker som af en eller anden grund ikke behandler en godt nok, vil man opfatte det som udtryk for at man faktisk ikke er god nok. Denne overbevisning kan desværre følge en person hele livet.

  Behandling af lavt selvværd

  Lavt selvværd kan faktisk behandles med kognitiv terapi. I terapien undersøger vi sammen, om de negative tanker man har om sig selv nu også er i overensstemmelse med virkeligheden, eller om man kunne tænke andre mere realistiske tanker om sig selv, når man er blevet voksen. Måske kan man som voksen se, at det var andre som ikke var ok, ikke en selv. Følgerne af fx mobning er for de fleste, at man lærer at man ikke er ok. Men faktisk er det jo andre som ikke var ok, for det er ikke ok at mobbe.

  Vi planlægger sammen gøremål, som kan være med til, at man får andre mere positive erfaringer med sig selv i forhold til andre mennesker. Vi tager udgangspunkt i helt konkrete situationer fra din dagligdag, hvor du kan fornemme at du bliver trist, usikker og fordømmer dig selv.