Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Misbrug og voksne børn af misbrugere

Misbrug og afhængighed er noget mange går alene med og som medfører skyld og skam. Misbrug er ofte en hindring for at få livet til at fungere. Misbrugsbehandling tager udgangspunkt i dine ønsker og det du tænker at du kan klare. Vi arbejder sammen på at finde ud af, hvad det er du bruger stoffet til fx at tage stress, falde i søvn eller løfte humøret. For mange er fuldt ophør med misbrug ikke umiddelbart et realistisk mål. Derfor tager behandlingen udgangspunkt i, at vi sammen finder måder at mindske skadevirkningerne af misbruget på, så du kan opnå de ting du gerne vil, og få livet til at fungere bedre.

Børn af misbrugere kan få langvarige vanskeligheder som kan følge dem helt ind i voksenlivet. Børn der vokser op med en forælder der har misbrug, har i barndommen ofte tænkt at; “det er min skyld at far/mor drikker”. Som voksen kan du opleve skyldfølelse, stor følsomhed og manglende selvværd. Du kan have udviklet en evne til at skulle hjælpe andre, men derved glemme at drage omsorg for dig selv. Som voksen af en forælder med misbrug, kan tankerne fra barndommen stadig hænge ved, og være med til at påvirke dig i hverdagen og give nedtrykthed, skyld og medføre høje præstationskrav.

Behandlingen tilrettelægges efter dine behov. Vi samarbejder om at forstå hvad din opvækst med en forælder med misbrug har gjort ved dig. Vi arbejder med at undersøge dine tanker, for at finde “barndomstanker” som stadig er aktive. Vi formulerer sammen nogle mere hensigtsmæssige og realistiske “voksentanker” så du bliver mindre styret af dine erfaringer fra din opvækst. Målet er at du får styringen tilbage over dit liv, og at du stiftet fred med de oplevelser du har med fra din opvækst.