Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Neuropsykiatrisk undersøgelse

Neuropsykiatri er en systematisk undersøgelse og behandling af enhver psykisk lidelse baseret på hjernevidenskabernes forståelse af hjernefunktioner, dvs. såvel psykologiske som neurobiologiske forhold, citat fra: Rosenberg, R. og Videbech, P. red. (2018). Klinisk Neuropsykiatri, 3. udgave, FADLs Forlag, s. 24. 

Den Neuropsykiatriske undersøgelse afdækker specifikke kognitive vanskeligheder og afdækker psykiatrisk lidelse. Undersøgelsen er en komplet afklaring af samtlige mentale/psykiske barrierer, svarende til at du får en neuropsykologisk undersøgelse og en psykiatrisk erklæring i en samlet rapport. Undersøgelsen er velegnet ved afklaring af borgere der har længere historik i Jobcentret, eller ved borgere hvor der er grund til at mistænke mere komplekse kognitive, eksekutive, psykiatriske og sociale problemstillinger. Der udarbejdes en rapport der består af fuld psykiatrisk udredning og en beskrivelse af specifikke kognitive vanskeligheder med:

♦ Koncentration

♦ Arbejdshukommelse

♦ Opmærksomhed

♦ Eksekutiv funktion

♦ Psykomotorisk tempo

♦ Spændvidde

♦ Indlæring og hukommelse

♦ Visuel funktion

♦ Abstraktion og problemløsning

Rapporten indeholder anbefalinger mht. det videre forløb i forhold til forsørgelse, job, uddannelse og støttebehov. Der indgår netværksmøde med overlevering af resultater og anbefalinger