Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Neuropsykologisk / neuropsykiatrisk supervision

Neuropsykologisk / neuropsykiatrisk supervision har til formål at danne fundamentet for bæredygtige beskæftigelsesrettede forløb, ved at sagsbehandler, borger og virksomheder løbende superviseres i forhold til de skånebehov som borgeren har. Supervisionen er relevant for borgere i uddannelse eller borgere i praktik, løntilskud eller i fleksjob som har funktionsnedsættelse som følge af:

 

♦ ADHD

♦ Autismespektrumforstyrrelse

♦ Mental retardering

♦ Hjerneskade

 

Supervisionen ydes på arbejdspladsen eller på uddannelsesstedet. Typisk drejer det sig om møder af én times varighed 1-2 gange månedligt. Indholdet af supervisionen er konkret vejledning i forhold til at tilrettelægge et miljø, som tager hensyn til borgerens funktionsnedsættelse. Viden om borgerens funkitonsnedsættelse og anvendelse af simple skånetiltag er ofte forudsætningen for et vellykket beskæftigelsesrettet forløb.

 

Det anbefales at supervision til udannelsessted eller arbejdsplads kombineres med støttende samtaler til borgeren.