Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Neuropsykologisk undersøgelse

Den Neuropsykologiske undersøgelse afdækker eventuelle specifikke kognitive vanskeligheder. Den neuropsykologiske undersøgelse er især relevant ved afklaring af borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Der udarbejdes en neuropsykologisk rapport med angivelse af generel begavelse / IQ samt beskrivelse af specifikke kognitive vanskeligheder med:

♦ Koncentration

♦ Arbejdshukommelse

♦ Opmærksomhed

♦ Eksekutiv funktion

♦ Psykomotorisk tempo

♦ Spændvidde

♦ Indlæring og hukommelse

♦ Visuel funktion

♦ Abstraktion og problemløsning

Rapporten indeholder endvidere anbefalinger mht. det videre forløb i forhold til forsørgelse, job, uddannelse og støttebehov. Der indgår netværksmøde med overlevering af resultater og anbefalinger