Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en fremadskridende hjernesygdom, som er kendetegnet ved at den ramte udvikler tremor og får gradvist sværere og sværere ved at bevæge kroppen. Parkinsons sygdom kan behandles med medicin med god effekt, men effekten af medicinen aftager gradvist efterhånden som sygdommen udvikler sig. Når medicinen ikke mere har effekt, er det muligt at indoperere en hjernestimulator.

At blive ramt af en fremadskridende hjernesygdom er en krise for både den ramte og for de pårørende. Udover den krise det medfører, at blive ramt af parkinsons sygdom, medfører sygdommen også vanskeligheder med mentale funktioner som fx; koncentration, overblik og hukommelse. Nogle oplever at tænkningen er blevet langsommere, og kan få vanskeligheder at finde ord. Det er almindeligt at blive ramt af angst og depression. Op til 98% oplever søvnproblemer og mange lider af træthed.

Psykologisk behandling af parkinsons

Den neuropsykologiske behandling støtter dig i den naturlige krise det medfører, at blive ramt af en kronisk hjernesygdom. Vi arbejder sammen på at finde redskaber du kan bruge, for at støtte fx koncentration og hukommelse, så du bedre kan håndtere dagligdagen. Har du angst eller depression, arbejder vi på at finde teknikker du kan bruge, for at bearbejde angsten og bekæmpe depressionen. Målet er, at komme til at leve et så godt liv som muligt med parkinson.