Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Psykoedukation for borgere med ADHD eller autisme

En forudsætning for at kunne håndtere et liv med “en hjerne der driller” som følge af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse er at lære sin egen hjernevariant at kende. Målet er at den enkelte lærer at håndtere livet fremover på en bæredygtig måde.

Psykoedukation for unge og voksne med ADHD

Rammen er 17 timers individuel psykoedukation fordelt over ca. 26 uger, med ugentlige samtaler i opstartsfasen, og med samtaler ca. hver 14. dag sidst i forløbet.

Formål: At få forståelse for hvad ADHD er for den enkelte, så den enkelte bliver bedre i stand til at håndtere livet fremover. Mange (især unge) med ADHD ønsker ikke at tage medicin, på trods af, at medicinen har god effekt og bivirkningerne er beskedne. Det er min erfaring, at det psykoedukative forløb munder ud i, at modstanden mod medicin reduceres, så mange er klar til at prøve medicin efter kurset.

Indhold:

Viden om ADHD

Viden om de medikamentelle behandlingsmuligheders fordele og ulemper på lang sigt

Kognitiv remediering

Arbejde med kognitive og metakognitive teknikker

Psykoedukation for unge og voksne med Autismespektrumforstyrrelse

Rammen: 17 timers individuel psykoedukation over 26 uger.

Formål: At få forståelse for de vanskeligheder og de styrker som ASF giver den enkelte, så den enkelte bliver bedre i stand til at håndtere egne vanskeligheder fremover.

Indhold:

Viden om autismespektrumforstyrrelser

Kognitiv remediering

Arbejde med kognitive og metakognitive teknikker