Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Støttende samtaler til borgere med neuropsykiatriske funktionsnedsættelser

Borgere med neuropsykiatriske funktionsnedsættelser i form af:

♦ ADHD

♦ Autismespektrumforstyrrelse

♦ Hjerneskade

♦ Mental retardering

-som skal genindsluses eller fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse, har behov for løbende støttende samtaler, for at uddannelsesrettede eller beskæftigelsesrettede forløb kan gennemføres med succes. I samtalerne undervises borgeren i egen lidelse (psykoedukation) og der trænes kompenserende teknikker. Samtalerne har en varighed af én time, og der er typisk behov for 1-2 samtaler månedligt. For at øge sandsynligheden for et vellykket beskæftigelsesrettet forløb for borgere med funktionsnedsættelse, anbefales, at de støttende samtaler kombineres med supervision til uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Samtalerne er særligt relevante ved: