Torben Andersen, psykolog, cand. psych. autoriseret

Telefon: 60 69 36 00
Mail: torben@pn-klinik.dk
Adresse: Herlev Maskinfabrik, Hørkær 26, 4. sal, 2730 Herlev

Stress

Stress er en naturlig del af livet, når stressen vel at mærke kun er kortvarig fx i forbindelse med at man skal optræde for en stor forsamling, skal til eksamen eller på anden måde skal præstere. Men oplever man stress igennem længere tid er det sundhedsskadeligt. Stress kan opleves som:

♦ Konstant følelse af, at kroppen er i alarmberedskab

♦ Anspændthed

♦ Susen for ørerne

♦ Utålmodighed

♦ Natlige opvågninger

♦ At man våger med et sæt og er ”klar til kamp”

♦ Svært at koncentrere sig og huske

♦ Konstant oplevelse af, at man er bagefter

♦ Uforklarlig angst, med hjertebanken og trykken for brystet

♦ Ondt i maven

Oplever man stress over længere tid, er det et tegn på at man skal stoppe op, og der skal foretages nogle forandringer i livet. Stress er udtryk for, at der er noget i omgivelserne som skal ændres. Mange med stress er endvidere særdeles samvittighedsfulde personer, som gerne vil gøre tingene godt, og de er meget selvkritiske og opofrende. Dette er meget positive personlige karaktertræk, som desværre – i et samfund med højt tempo, mange forandringer og krav om effektivitet – gør personen sårbar overfor stress. Perfektionisme er en væsentlig sårbarhedsfaktor for at udvikle stress.

Stressbehandling

Stressbehandlingen tager udgangspunkt i, at skabe forandringer i livet, så livet bliver bæredygtigt på lang sigt. Der arbejdes på, at du bliver i stand til at foretage de nødvendige forandringer af omgivelserne for at mindske stressbelastningen, og der arbejdes på forandring af tanker om sig selv fx i forhold til egne krav om at præstere godt nok.